Vaccine Against Cervix Cancer


 

2011-03-16 00:00:00

 

 
Ang pagbakuna laban sa Cervical Cancer sa isa sa 40 kasapi ng KALIPI na nagpakalooban ng vaccination program mula sa Philippine Cancer Institue sa pakikipagugnayan iyan ni Quezon First Lady Anna V. Suarez; na ginanap bahagi ng programa noong Women's Day Celebration sa Quezon Convention Center Marso 5.
 
 
BACK