Women's Day Celebration


 

2011-03-16 00:00:00

 

 
Ang kahalagahan at gampanin ng kababaihan patungo sa kaunlaran ang binigyang pansin sa talumpati ni Quezon Gov. David Jayjay C. Suarez sa harapan ng dumalong mahigit 8,000 kasapi at opisyal ng Kalipunan ng Liping Pilipina (KALIPI) na pinamumunuan ni Quezon First Lady Anna V. Suarez- Pangulo ng KALIPI Provincial Federation sa naganap na Quezon Provincial Women's Celebration sa temang Babaeng Quezonian: Katuwang sa pag-unlad ng Lalawigan na idinaos sa Quezon Convention Center Marso 5.
 
 
BACK