E-Library @ QSHS


 

2012-06-06 10:26:58

 

 

 

Ipinakita ni Gng. Anna V. Suarez ang maybahay ni Quezon Gov. Jayjay C. Suarez ang mga Installed program sa mga computer sa harap ng piling mag-aaral kasama sina QSHS Director Ezel Orogo at PTA Pres. Dr. Valencia(itaas na larawan) sa pormal na pagbubukas ng E-Library ng Quezon Science High School sa pag-uumpisa ng klase noong ika-4 ng Hunyo. Sa ibaba na larawan ang bahagi ng E-library na kinapapalooban ng mga bagong libro, lamesa at upuan na maaari nang mapakinabangan ng mag-aaral ng nabanggit na paaralan.  

 
 
BACK