The Presidential’s Report


 

2012-04-02 11:26:54

 

 

 

Si KALIPI President Anna V. Suarez -ang maybahay ni Quezon Gov. Jayjay C. Suarez sa kanyang Presidential’s Report na kanyang ipinahayag sa ipinagdiwang na Quezon Provincial Women’s Month Grand Celebration sa paksang: “Women Weathering Climate Change: Governance and Accountability, Everyone’s Responsibility”. Ipinahayag ni KALIPI President Anna V. Suarez ang kanyang pagdalo sa 26 na bayan sa loob ng 12 araw at ang naging matagumpay na iba’t-ibang programa at gawain ng mga KALIPI-Kalipinan ng Liping Pilipina sa buong lalawigan. 

 
 
BACK