Lucena Multi-Purpose Cooperative


 

2012-03-28 09:04:09

 

 

 

Si Quezon Gov. Jayjay C. Suarez ang pangunahing bisita bilang Guest Speaker kasama ang pamunuan ng Lucena Multi-Purpose Cooperative sa ginanap na 17TH Annual General Assembly sa temang: “LMC..... 17 Years of Existence, Sustaining its Excellence” noong ika-24 ng Marso sa Bulwagang Kalilayan, Quezon Ave. Extension, Lunsod ng Lucena. Nakipagpanayam din si Gov. Suarez sa mga miyembro tungkol sa mga iba’t-ibang serbisyo ng Pamahalaang Panlalawigan tulad ng panghahayupan o ang pag-aalaga ng kambing na maaari rin mapakinabangan ng mga miyembo ng nasabing kooperatiba.

 
 
BACK