Serbisyong Suarez sa Agrikultura Lakbay-aral


 

2011-06-13 00:12:40

 

 

Dumalo sa Lakbay-Aral ang mahigit 120 delegado mula sa Gumaca, Quezon noong Hunyo 9 sa Tahanan ng Suarez, Unisan, Quezon. Nasa larawan si Quezon Governor David “Jayjay” C. Suarez sa kanyang pananalita sa harap ng mga delegado na nagbiyang-diin sa mga programa ng Pamahalaang Panlalawigan at programa ng Serbisyong Suarez sa Agrikultura na maaari nilang mapakinabangan. Naglakbay-aral ang mga delegado sa Unisan Livestock Upgrading Center, Unisan Feeds and Crops Poultry Center at Unisan Fish Hatchery and Marine Resource Center.  

 
 
BACK